«

»

Ιούν 16

Ανακοίνωση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα μετά την εκδίκαση των ενστάσεων των υποψήφιων Διευθυντών

Σας κοινοποιούμε τον αναμορφωμένο ενιαίο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Αργολίδας κατά φθίνουσα σειρά, όπως διαμορφώθηκε με την αριθμ. 1/16-06-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας ως συμβούλιο επιλογής, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων και ο οποίος περιλαμβάνει μόνο τους υποψηφίους που οριστικά έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία καθώς πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής σε αυτή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2017 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων