«

»

Μαΐ 18

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Σας κοινοποιούμε συνοδευτικά τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) και ΠΕ70 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) των σχολικών μονάδων Π.Ε. Αργολίδας, καθώς και επικαιροποιημένο πίνακα εκπαιδευτικών των κλάδων αυτών που έχουν αιτηθεί βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτηση κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2017, με την προσθήκη όσων μετατέθηκαν στην περιοχή με την αριθμ.69621/Ε1/27-04-2017 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς των ανωτέρω κλάδων, που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης – οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας ή που μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στην Αργολίδα, να καταχωρίσουν τις προτιμήσεις σχολικών μονάδων για τη βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτησή τους, μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης, από την Παρασκευή 19-05-2017 έως και την Πέμπτη 25-05-2017 και ώρα 12:00 μ.μ., στο σύστημα https://teachers.minedu.gov.gr/.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη συμπλήρωση της σχετικής δήλωσης προτιμήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν – πέραν των υφιστάμενων κενών – και τυχόν κενά σχολικών μονάδων που ενδέχεται να προκύψουν από μετακίνηση εκπαιδευτικών.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛ.ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70 ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛ.ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70 ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛ.ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70 ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

 

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων