Αρχείο ημέρας: 3 Απριλίου 2017

Απρ 03

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας ότι, βάσει της παρ.2 του αρ.33 του Ν.4386/2016, από το σχολικό έτος 2016-2017 αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου. Συνεπώς, καλούνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις από 03-04-2017 έως 10-04-2017, τις οποίες μπορούν να ανακαλέσουν εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής τους.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων