«

»

Νοέ 02

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4327/2015 και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Προϊσταμένου/ης 2/θεσίων Νηπιαγωγείων και Ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων (3/θεσίων και 2/θεσίων) Γενικής Αγωγής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από σήμερα Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2015, στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 2Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πίνακας Σχολικών Μονάδων (2θ Νηπιαγωγείων και Ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων)

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Ν.4327/2015

Φ.361.22/152/159720/Ε3/09-10-2015 Υπουργική Απόφαση

Φ.361.22/169/171671/E3/27-10-2015 Εγκύκλιος

 

 

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων