Μηνιαίο αρχείο: Νοέμβριος 2015

Νοέ 25

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ

Γραφείο Μισθοδοσίας – Μποζιονέλος Σπυρίδων τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον Δεκέμβριο 2015.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-11-2015

β΄δεκαπενθήμερο την 11-12-2015

Παρακρατήθηκε η 2η από τις 5 δόσεις των 7€ για τη συνδρομή του Συλλόγου Εκπ/κων, ενώ πραγματοποιήθηκαν και οι περικοπές σε όσους συμμετείχαν την απεργία της 12/11/2015.

Νοέ 25

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτώβριος 2015

Οκτώβριος 2015

Νοέ 19

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ APF ΑΠ 124/12-11-2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Νοέ 13

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜ.36/09-11-2015 ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ

Ανακαλούμε τις αποφάσεις μας οι οποίες στηρίχτηκαν στην αριθμ.36/09-11-2015 πράξη του ΠΥΣΠΕ, καθώς είναι ανίσχυρη λόγω λήξης της θητείας των μελών του Συμβουλίου, βάσει του Ν.4342/2015.

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΞΗΣ 36/09-11-2015 (Μονίμων)

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΞΗΣ 36/09-11-2015 (Αναπληρωτών ΕΣΠΑ)

Νοέ 11

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60.50 ΚΑΙ ΠΕ70

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60.50 ΚΑΙ ΠΕ70 (179020/Ε1/09-11-2015/ΥΠΠΕΘ)

Νοέ 11

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 36/09-11-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 36/09-11-2015 (ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 36/09-11-2015 (ΕΣΠΑ)

Νοέ 04

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 35/29-10-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 35/29-10-2015

Νοέ 04

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 34/26-10-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 34/26-10-2015

Νοέ 04

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΘΕΣΙΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 03-11-2015

Νοέ 02

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ

Αναστέλλεται για το τρέχον σχολικό έτος (2015-2016) η λειτουργία του Νηπιαγωγείου Δήμαινας και του Νηπιαγωγείου Σχινοχωρίου, λόγω μη ύπαρξης νηπίων προς φοίτηση.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Νοέ 02

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.ΣΧ. ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας και έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, εάν επιθυμούν να τοποθετηθούν, για το διδακτικό έτος 2015-2016, ως Προϊστάμενος/η του 2/θ Δημοτικού Σχολείου Θερμησίας ή του 2/θ Ειδικού Νηπιαγωγείου Ναυπλίου, καθώς στα ανωτέρω σχολεία υπηρετούν κατά το τρέχον διδακτικό έτος μόνο αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από σήμερα Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2015, στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΣΧ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ν.4327_2015

Φ.361.22/152/159720/Ε3/09-10-2015 Υπουργική Απόφαση

 

 

Φ.361.22/169/171671/E3/27-10-2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Νοέ 02

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4327/2015 και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Προϊσταμένου/ης 2/θεσίων Νηπιαγωγείων και Ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων (3/θεσίων και 2/θεσίων) Γενικής Αγωγής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από σήμερα Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2015, στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 2Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πίνακας Σχολικών Μονάδων (2θ Νηπιαγωγείων και Ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων)

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Ν.4327/2015

Φ.361.22/152/159720/Ε3/09-10-2015 Υπουργική Απόφαση

Φ.361.22/169/171671/E3/27-10-2015 Εγκύκλιος

 

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων