Μηνιαίο αρχείο: Οκτώβριος 2015

Οκτ 29

Επικαιροποίηση Στοιχείων Απογραφής Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

Προς ενημέρωση εκπαιδευτικών οι οποίοι ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αργολίδας.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/ οικ.16235/26-5-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης (το οποίο επισυνάπτεται), έγινε προσθήκη υποχρεωτικών πεδίων στη νέα εφαρμογή απογραφής προσωπικού του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας να συμπληρώσουν την υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται στην οποία θα δηλώσουν:

Α. ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω:

1.      ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

2.      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΕΠ

3.      ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

4.      ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ

5.      ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ

6.      ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ (Ν. 2725/1999)

7.      ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

8.      ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ Π.Δ. 164/2004, Ν.2839/2000

9.      ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΣΕΠ

10.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΝΠΙΔ

11.  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 1648/1986

Β. Τον αριθμό των παιδιών τους που είναι ασφαλισμένα, ως προστατευόμενα μέλη, από τους ίδιους – και όχι στο ταμείο του/της συζύγου -(αφορά υγειονομική κάλυψη).

Παρακαλούνται οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί στη ΔΠΕ Αργολίδας να επιστρέψουν στη Δ/νσή μας τις πρωτότυπες υπεύθυνες δηλώσεις (όχι με φαξ, e mail), μέχρι τη Τρίτη 3-11-2015.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ            ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΔΑ 6Ο7Φ465ΦΘΕ-Β59

Οκτ 21

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ

Γραφείο Μισθοδοσίας – Μποζιονέλος Σπυρίδων τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον Νοέμβριο 2015.

Yπολογίστηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν τον μήνα Σεπτέμβριο και το επίδομα θέσης των Προϊσταμένων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονταν στη σχετική απόφαση του ΠΥΣΠΕ. 

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-10-2015

β΄δεκαπενθήμερο την 13-11-2015

Έγινε η 1η από τις 5 κρατήσεις των 7€ για τη συνδρομή του Συλλόγου Εκπ/κων.

Οκτ 20

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) 162980/Ε1/15-10-2015 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ 162986/Ε1/15-10-2015

Οκτ 20

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 33/19-10-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 33/19-10-2015

Οκτ 15

ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΟ ΚΕΔΔΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Οκτ 15

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 32/14-10-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 32/14-10-2015

Οκτ 14

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΝΟΘΕΣΙΩΝ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΝΟΘΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Οκτ 13

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(160521/Ε1/12-10-2015/ΥΠΠΕΘ)

Οκτ 13

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 31/13-10-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 31/13-10-215 (ΜΟΝΙΜΩΝ)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 31/13-10-2015 (ΕΣΠΑ)

Οκτ 13

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σεπτέμβριος 2015

Σεπτέμβριος 2015

Οκτ 07

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΤΑ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

5-10-2015 ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π. 2015-2016 5-10-2015

ΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. 2015-2016

Οκτ 01

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κοινοποιούμε τις συμπληρώσεις ωραρίου εκπαιδευτικών, όπως αποφασίστηκαν με την χθεσινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί στα Δημοτικά Σχολεία και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και παρακαλούμε οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και να συνεννοηθούν μεταξύ τους για  τη σύνταξη ωρολογίων προγραμμάτων.

 

συμπληρώσεις ωραρίου 30-09-2015

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων