Μηνιαίο αρχείο: Αύγουστος 2015

Αυγ 31

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 οι οποίοι αποσπάστηκαν στο νομό Αργολίδας για το διδακτικό έτος 2015-2016 να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για την τοποθέτησή τους, στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), από τη Δευτέρα 31-08-2015 έως την Πέμπτη 03-09-2015.

 

Η υποβολή των δηλώσεων και των σχετικών δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και μέσω φαξ, στον αριθμό 27520-25685, εφόσον η πρωτότυπη δήλωση υποβληθεί μεταγενέστερα (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ).

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

 

Αυγ 28

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΠΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΠΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Αυγ 21

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπ. στο ΣΕΠ Ηρακλείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΧ. ΕΤΗ 2015-2016 ΚΑΙ 2016-2017

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΤΟ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΗ 2015-2016 ΚΑΙ 2016-2017

Αυγ 13

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ

Γραφείο Μισθοδοσίας  –  Ντεβές Γρηγόρης τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον ΣΕΠ 2015.

Yπολογίστηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν το μήνα Ιούλιο και το επίδομα θέσης Προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Δημοτικών και Νηπιαγωγείων, των οποίων παρατάθηκε η θητεία μέχρι νεωτέρας.

Εκδόθηκε Φ.Δ.Μ. για την εκπαιδευτικό Α.Μ.: 614271 λόγω μετάθεσης.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-8-2015

β΄δεκαπενθήμερο την 11-9-2015

Αυγ 10

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Σας κοινοποιούμε την αριθμ.5077/27-07-2015 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, όπως ανακοινοποιήθηκε, βάσει της οποίας πραγματοποιούνται μεταθέσεις και οριστικές τοποθετήσεις Δασκάλων και Νηπιαγωγών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού.

Επίσης, καλούνται οι Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Αργολίδας οι οποίοι ενδιαφέρονται να μετατεθούν αμοιβαία και πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το ΠΔ 50/1996, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ 100/1997, να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), από 11-08-2015 έως 26-08-2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Αυγ 07

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ- ΕΒΠ 2015 ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

7Δ0Χ465ΦΘ3-Ζ4Ζ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ – ΕΒΠ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-1

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΩΡΟΜ. ΕΕΠ-1

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛ.ΕΒΠ-1

Αυγ 05

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆/νσης Π. Ε. Αργολίδας

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων