Μηνιαίο αρχείο: Ιούνιος 2015

Ιούν 29

Eγκύκλιοι αποσπάσεων 2015-2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2015-2016_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_79Ω0465ΦΘ3-4ΨΧ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2015-2016_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_605Ω465ΦΘ3-6ΞΔ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΙΣ 2015-2016

 

Έντυπο αίτησης απόσπασης ενιαίο Π.Ε και Δ.Ε. για υπηρεσίες και φορείς 2015

 

Έντυπο αίτησης απόσπασης ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ-2015

 

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ_2015 ΣΜΕΑΕ

 

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΠΟΣΠ_ΚΕΔΔΥ 2015

 

Τα έντυπα αιτήσεων σε μορφή doc είναι συνημμένα και στα αρχεία pdf των εγκυκλίων.

Ιούν 29

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ ANAΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ)

Γραφείο Μισθοδοσίας  –  Ντεβές Γρηγόρης τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία αναπληρωτών υπαλλήλων για τον ΙΟΥΝΙΟ 2015. Στη μισθοδοσία έχει υπολογιστεί και η αποζημίωση.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει την 10-7-2015

 

Ιούν 24

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Παρακαλούνται  να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες όπου τοποθετήθηκαν οι νέοι Διευθυντές (στις 25-06-2015) και Υποδιευθυντές (στις 26-06-2015), βάσει της αριθμ.3822/24-06-2015 εγκυκλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

 

3822/24-06-2015 Εγκύκλιος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 

Ιούν 24

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σε 10/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Αργολίδας και το 6/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 2901/22-06-2015 Απόφαση του Διευθυντή Π/θμιας  Εκπαίδευσης Αργολίδας σχετικά με την Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σε 10/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Αργολίδας και το 6/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους.

7ΠΡΞ465ΦΘ3-ΡΞΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 3 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Οι τοποθετούμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις 26-06-2015.

Ιούν 22

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Αργολίδας

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. Φ 1.2/4375/19-06-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου σχετικά με την Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε.Αργολίδας.

ΩΣ1Υ465ΦΘ3-ΦΝ9_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι τοποθετούμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις 25-06-2015. Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31-07-2017.

Ιούν 19

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής που υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης, ή που μετατέθηκαν στην Αργολίδα από άλλες περιοχές μετάθεσης ή που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας, να δηλώσουν τις προτιμήσεις σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, από τη Δευτέρα 22-06-2015 έως την Παρασκευή 26-06-2015 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας αυτοπροσώπως (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο) ή με φαξ (27520-25685), επιβεβαιώνοντας τη λήψη του.

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

 

Ιούν 19

Κύρωση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π .Ε. Αργολίδας

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 4343/18-06-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου σχετικά με την Κύρωση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε.Αργολίδας.

6ΩΓΗ465ΦΘ3-Δ73_ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

 

Ιούν 18

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ανακοινοποιούμε στο ορθό την αριθμ.2820/18-06-2015 προκήρυξή μας για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς μας και σας κοινοποιούμε την αριθμ.Φ1.2/4279/18-06-2015 εγκύκλιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Φ1.2/4279/18-06-2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ιούν 18

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Από σήμερα, 18-06-2015, έως και αύριο, 19-06-2015, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί του 11/θ Δημοτικού Σχολείου Ασκληπιείου να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας Υποδιευθυντή στον Διευθυντή του σχολείου τους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 11/Θ Δ.ΣΧ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

Φ.361.22/48/97216/Ε3/18-06-2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Ιούν 18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Κοινοποιούμε τον τελικό αναμορφωμένο πίνακα υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, ανά σχολική μονάδα, μετά την εξέταση των ενστάσεων από το οικείο ΠΥΣΠΕ.

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ιούν 18

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Από σήμερα, 18-06-2015, έως και αύριο, 19-06-2015, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί 10/θεσίων και άνω σχολείων αρμοδιότητάς μας και του 6/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άργους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας Υποδιευθυντή στον Διευθυντή του σχολείου τους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ν. 4327_2015

Ν. 3699_2008

Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015

Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-05-2015

Φ.361.22/34/85013/28-05-2015

Φ.361.22/45/95435/Ε3/16-06-2015

 

Ιούν 16

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε.

Φ.361.22/45/95435/Ε3/16-06-2015 Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την επιλογή Υποψήφιων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιούν 16

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Κατόπιν των μεταθέσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 και κλάδου ΠΕ70, καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 και κλάδου ΠΕ70 οι οποίοι ενδιαφέρονται να μετατεθούν αμοιβαία σε άλλη περιοχή μετάθεσης να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β Ναύπλιο, Τ.Κ. 21100), έως την Πέμπτη 25-06-2015 και ώρα 14:30.

 

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Ιούν 16

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ

Γραφείο Μισθοδοσίας  –  Ντεβές Γρηγόρης τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον ΙΟΥΛΙΟ 2015.

Επίσης υπολογίστηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν το μήνα Μάιο.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 26-6-2015

β΄δεκαπενθήμερο την 13-7-2015

Ιούν 12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΑΝΑ-ΣΧΟΛΙΚΗ-ΜΟΝΑΔΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Ο Πίνακας περιλαμβάνει επίσης επιμέρους Πίνακα υποψηφίων που αποκλείστηκαν από τη διαδικασία γιατί έλαβαν ποσοστό ψήφων μικρότερο του 20% και Πίνακα υποψηφίων οι οποίοι απέσυραν την υποψηφιότητά τους.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί του πίνακα από 12-06-2015 έως και 16-06-2015.

Ιούν 09

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π. Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ – ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΑΝΑ-ΣΧΟΛΙΚΗ-ΜΟΝΑΔΑ

Ιούν 04

Ανακοίνωση Μορίων Υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων ΠΕ Αργολίδας- Προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Η Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας ανακοινώνει τους ακόλουθους συνημμένους πίνακες:

  1. Πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας που πληρούν ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 17 του ν. 4327/2015.
  2. Αλφαβητικό Πίνακα Μοριοδοτούμενων Κριτηρίων υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.
  1. Συγκεντρωτικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών/ Διευθυντριών ανά Σχολική Μονάδα κατά φθίνουσα σειρά.

 

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις επί των πινάκων αυτών στη Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας από σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 έως και τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ – ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

2. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΝΑ-ΣΧΟΛΙΚΗ-ΜΟΝΑΔΑ

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων