Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα για φέτος θα έχει ως εξής:

ΣΤ Τάξη:

 

Οι μεταφερόμενοι μαθητές προς τα γύρω χωριά, αποχωρούν με το λεωφορείο, αμέσως μετά τη λήξη του ωραρίου

Αφήστε μια απάντηση