ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8/01/2015 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΛΟΓΩ ΑΣΧΗΜΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ.

Κατηγορίες: ΝΕΑ | Γράψτε σχόλιο

ΝΕΑ

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 9:00,

θα  πραγματοποιηθεί ο Αγιασμός, στο χώρο του σχολείου,

για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2012-13.

Οι μαθητές θα παραμείνουν στο σχολείο μέχρι 10.30,

οπότε και θα αποχωρήσουν.

(Επειδή θα δοθούν τα σχολικά βιβλία, καλό

είναι τα παιδιά να έχουν μαζί τους τις σχολικές τους τσάντες.)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

Κατηγορίες: ΝΕΑ | Γράψτε σχόλιο

ΝΕΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι , μαθητές και γονείς

Σας εύχομαι, καλό καλοκαίρι!

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

Δημοτικό Σχολείο Τύμβου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ξεκινούν για το σχολικό έτος 2012-13  την Παρασκευή 1 Ιουνίου και λήγουν την  Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 οι εγγραφές στην Α Δημοτικού (Π.Δ. 200 & 201/98 καθώς και Ν.2817/2000).

ΩΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 8:00Π.Μ  –  11:00Π.Μ

Εγγράφονται οι γεννηθέντες το 2006

Σας παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για την εγγραφή του παιδιού σας .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159Α), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης  καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.(λογαριασμό ΔΕΚΟ και συμβόλαιο ή μισθωτήριο κατοικίας ή εκκαθαριστικό εφορίας θεωρημένο)

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή.

Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ.26, της παρ 4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο