Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία geogebra , Function Probe, Sketchpad, Cabri Geometry II μαζί με τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας ώστε να τα δουλέψετε στη τάξη σας .Αφορούν τάξεις του Γυμνασίου και εκπονήθηκαν απο εμένα στα πλαίσια της Επιμόρφωσης Β΄Επιπέδου των Μαθηματικών στο ΚΣΕ της Μαγνησίας

 

A.1.2. Epimeristiki. Α.6.4.Grafiki_parast_analogwn_poswn.
B.4.2.Prisma_kilindros. B.1.3.Emvada_epipedon_sximaton.
B.3.5.Embado_kiklou. B.3.4.Fotoantigrafika.
Γ.4.2.y=ax^2+βx+γ. Γ.2.2.Trigonometr_parapl_goniwn.
Γ.3.2.Graf_epil_sistim.  Γ.2.4.Nomos_imiton.