Μαρ 01 2017

Άρθρα του/της Vivi Hamilou

6th grade – Flipped Classroom Lesson 1 – Comparative / Superlative of Adjectives

Flipped Classroom - Αντεστραμμένη Τάξη

Flipped Classroom – Αντεστραμμένη Τάξη

Dear 6th graders,

Please, visit the following electronic wall until Sunday 5th March 2017! First, try to watch the two videos and, then, please, do the quizzes! I look forward to seeing you again on Tuesday 7th March 2017!

All the best,
Miss Vivi

https://padlet.com/vivi_hamilou/usilgxzddg7v#

P.S. You can also watch the videos here:

Video 1 – Comparatives and Superlatives of Adjectives

Video 2 – Comparative Adjectives

And here are the quizzes:

Quiz 1:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3385?locale=el

Quiz 2:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4773?locale=el

Quiz 3:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4774?locale=el

Quiz 4:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4775?locale=el

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
Trackback URI | Σχόλια (RSS)

Αφήστε μια απάντηση