«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΑΠ 1,2,3» ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

1. Πιστοποιητικό γέννησης
2. Επίδειξη του βιβλιαρίου ΥΓΕΙΑΣ , όπου φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( Α.Δ.Υ.Μ. )
4. Αποδεικτικό δελτίο διεύθυνσης κατοικίας μαθητή
5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

«Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – ΑΠ1» (MIS 520704), «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ6» (MIS 5000044), «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – ΑΠ3» (MIS 453706)

του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Οι Πράξεις αφορούν στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.

Έχοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες – προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και έχε ως βασικό στόχο να αναδιαρθρώσει την παρεχόμενη Ειδική Εκπαίδευση στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης.

Επιπλέον, στοχεύει στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων για την εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού.

Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο άλλων δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων του. Επίσης, απασχολείται Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2013 – 2014

Σας καλούμε στη ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2014 , που οργανώνουν οι μαθητικές κοινότητες του σχολείου μας , με τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου μας με το τέλος της σχολικής χρονιάς .

Εικόνα αφίσας

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014   7.00 μ.μ.

  • ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
  • ΧΟΡΟΙ
  • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
  • ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ


Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Ζωγραφιές μαθητών Α΄και Β΄Δημοτικού σχετικά με τους Η/Υ

Αυτή η συλλογή περιέχει 14 φωτογραφίες.

Ζητήθηκε από μαθητές των τμημάτων τις Α΄και Β΄δημοτικού να ζωγραφήσουν τον Η/Υ. Παρακάτω βλέπετε τα έργα τους:

Περισσότερες συλλογές | Σχολιάστε

Χαιρετισμός στην Φύση

Την Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση του σχολείου μας «Χαιρετισμός στη φύση»

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Αγαπητοί  γονείς  ,

             Σας  καλούμε την   ΠΕΜΠΤΗ   8 ΜΑΪΟΥ   2014  στο  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΣΤΗ  ΦΥΣΗ   που οργανώνεται  , στο προαύλιο του σχολείου μας το οποίο θα γεμίσει λουλούδια  και ζωγραφιές μαθητών .

 Η  εκδήλωση είναι ένας παιδικός χαιρετισμός στη φύση , ένα χαμόγελο στην άνοιξη που μας έχει αγκαλιάσει.

 

Η  ΓΙΟΡΤΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ περιλαμβάνει:

  •          ΕΚΘΕΣΗ  ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
  •          ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  όλων των μαθητών του σχολείου , με θέμα:

                 « Χαιρετισμός  στην  ανθοστολισμένη  φύση »

  Η  συμμετοχή σας ενθαρρύνει την προσπάθεια των μαθητών  μας.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την πρόσκλησή μας:

ΓΙΟΡΤΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 2014 (2)

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Το σχολείο μας

Καλώς ήρθατε!!!!φωτο δημοτικού

Δημοσιεύθηκε στη Το σχολείο μας | Σχολιάστε

Δράση προβολής -Δημοσιότητας

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3» 

Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007 -2013), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τέσσερα σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.

Το πλήρες ενημερωτικό κείμενο για το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει η σχολική μας μονάδα,  μπορεί να βρει κανείς εδώ.

.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Τάξεις | Σχολιάστε