ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: ’Έρευνα των μαθητών της Στ ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κοιλάδας

Οι μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ τάξης του Δημοτικού μας Σχολείου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υλοποίησαν μια έρευνα για τα παιδικά ατυχήματα. Η αφορμή δόθηκε από το βιβλίο της Γλώσσας, καθώς το 10ο Κεφάλαιο ασχολείται με τα ατυχήματα αυτά και προτρέπει τους μαθητές να διεξάγουν τη δικής τους έρευνα και να δουν την κατάσταση που υπάρχει στο σχολείο.  Τα στάδια αυτής της εργασίας ήταν τα εξής:

  1. Συζητήσαμε και καταλήξαμε στη μορφή που θα έχει το ερωτηματολόγιο μας.
  2. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και ανέλαβαν να διεξάγουν την έρευνα σε όλες τις τάξεις του σχολείου μας, παρέχοντας συγχρόνως όσες διευκρινήσεις ήταν απαραίτητες. Το δείγμα μας αποτελούνται από όλους τους μαθητές του σχολείου μας, δηλαδή 94 παιδιά.
  3. Κάναμε αποδελτίωση των απαντήσεων των μαθητών, βγάλαμε αποτελέσματα σε ποσοστά επί τις 100% και κάναμε στατιστικούς πίνακες. Σε όλα αυτά βοήθησε η γνώση από τα αντίστοιχα κεφάλαια των μαθηματικών στα οποία οι μαθητές οργάνωσαν δεδομένα, έφτιαξαν στατιστικούς πίνακες και έμαθαν πώς να βρίσκουν ποσοστά.
  4. Η τελευταία φάση της εργασίας ήταν η εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά και η ομαδοποίηση των μέτρων που πρότειναν οι ίδιοι οι μαθητές προκειμένου να μειωθούν τα παιδικά ατυχήματα.

Παρακάτω παραθέτουμε  τα αποτελέσματα της έρευνας, τα βασικά συμπεράσματα αλλά και τις προτάσεις των ίδιων των μαθητών για τη μείωση ατυχημάτων.

23Καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:

  • Σε όλα τα παιδιά συνέβησαν ατυχήματα. Η πλειοψηφία είχε από 1 έως 4 ατυχήματα.
  • Τα πιο πολλά ατυχήματα συμβαίνουν στο σπίτι και μετά σε κάποιο άθλημα, κυρίως το ποδόσφαιρο.
  • Τα περισσότερα τραύματα είναι στα πόδια.
  • Τα μισά από τα ατυχήματα ήταν αρκετά σοβαρά και χρειαζόταν βοήθεια γιατρού.
  • Οι αιτίες των ατυχημάτων ήταν η ένταση του παιχνιδιού και η βιασύνη.

Οι μαθητές πρότειναν  να είναι πιο προσεκτικοί και όχι τόσο βιαστικοί.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση