Ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ρατσισμού

Στο σχολείο  μας υλοποιείται  από  το Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων  το Πρόγραμμα  <<Ευαισθητοποίηση  των μαθητών  για  θέματα  ρατσισμού >> στο πλαίσιο  του <<Ετήσιου  προγράμματος  2013  του Ευρωπαϊκού Ταμείου  Ένταξης  Υπηκόων  Τρίτων  Χωρών>>.Το  Πρόγραμμα  χρηματοδοτείται  από  το Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Ένταξης  κατά  95% από  Κοινοτικούς  Πόρους  και κατά  5% από  Εθνικούς  Πόρους . Για  περισσότερες  πληροφορίες  πατήστε εδώ  http://racism.ptde.uoi.grRacism-Poster_ΣΩΣΤΟ

Αφήστε μια απάντηση