ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – EVALUATION OF THE PROJECT

Για την αξιολόγηση του προγράμματός μας με στόχο να μετρηθεί το ποσοστό επιτυχίας των διακρατικών συναντήσεων, των βραχυπρόθεσμων εκπαιδευτικών κινητικοτήτων των εκπαιδευτικών αλλά και των δραστηριοτήτων μας, δημιουργήσαμε 6 αξιολογητικά έντυπα:

In order to assess the grade of success of our project concerning the transnational project meetings, the short term joint staff training and learning activities and the activities, we have developed 6 questionnaries:

Q1.  EVALUATION OF THE MEETING-coordinators

Q2.1 EVALUATION OF THE SHORT TERM JOINT STAFF LEARNING – TRAINING EVENT – coordinators

Q2.2 EVALUATION FORM FOR THE PARTICIPANTS TO THE MOBILITY-participants

Q3. EVALUATION OF THE PLANNED ACTIVITIES OF THE PROJECT FOR COORDINATORS – inactive

Q4. QUESTIONNAIRE FOR THE EVALUATION OF THE ACTIVITIES ADDRESSED TO THE SCHOOL STAFF

Q5. QUESTIONNAIRE FOR THE EVALUATION OF THE ACTIVITIES ADDRESSED TO THE STUDENTS

Q6. QUESTIONNAIRE FOR THE EVALUATION OF THE PROGRAMME ADDRESSED TO THE PARENTS

 

MEETINGS

Coordinators evaluation of coordinators meeting in Athens

Coordinators evaluation of coordinators meeting in Poland

Coordinators evaluation of coordinators meeting in Spain

Coordinators evaluation of coordinator meetings in Romania

MOBILITIES

Coordinators evaluation of training events in Poland

Participants evaluation of training events in Poland

 

Coordinators evaluation of training events in Spain

Participants evaluation of training events in Spain

 

Coordinators evaluation of training events in Romania

Participants evaluation of training events in Romania

 

ACTIVITIES

Activity 1:- «Getting to know each other» -» I will show you where I am from».

Act1 -cross countries evaluation for Q4

Act1 -cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act1 -cross countries evaluation for Q5

Act1 -cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

Activity 2.1: “Christmas journalist”

Act2.1 -cross countries evaluation for Q4

Act2.1 -cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act2.1 -cross countries evaluation for Q5

Act2.1 -cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

Activity 2.2: “Christmas dance”

Act2.2 -cross countries evaluation for Q4

Act2.2 -cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act2.2 -cross countries evaluation for Q5

Act2.2 -cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

Activity 3: “The materials are playing with the emotions”

Act3 -cross countries evaluation for Q4

Act3 -cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act3 -cross countries evaluation for Q5

Act3 -cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

Activity4: «Face puzzle»

Act4 -cross countries evaluation for Q4

Act4 -cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act4 -cross countries evaluation for Q5

Act4 -cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

Activity 5.1: «Painting music»

Act5.1 -cross countries evaluation for Q4

Act5.1 -cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act5.1 -cross countries evaluation for Q5

Act5.1 -cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

 Activity 5.2: «Getting to know an artist»

Act5.2 -cross countries evaluation for Q4

Act5.2 -cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act5.2 -cross countries evaluation for Q5

Act5.2 -cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

 Activity 6: «The emotions book»

Act6-cross countries evaluation for Q4

Act6-cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act6-cross countries evaluation for Q5

Act6-cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

 Activity 7: «Emotions through children’s eyes»

Act7-cross countries evaluation for Q4

Act7-cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act7-cross countries evaluation for Q5

Act7-cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

 

 

 

 

Σχολιάστε