ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2013-14

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΔΙΔΑΣΚΕΙ
 Φιλιππίδης Αλεξανδρος  Δάσκαλος  Διευθυντής
 Καραμιχαηλίδης Αριστείδης  Δάσκαλος  Υποδιευθυντής
 Γιολβάνη Ευγενία  Δασκάλα  Α1
 Καζέπη Βαρβάρα  Δασκάλα  Α2
 Καμπούρη Άννα  Δασκάλα  Α3
 Βογιατζή Δέσποινα  Δασκάλα  Β1
 Κρυσταλίδης Πολύβιος  Δάσκαλος  Β2
 Κουντουρά Παναγιώτα  Δάσκαλα  Β3
 Φιδανάκη Ζωή  Δάσκαλα  Γ1
 Ιωαννίδης Νικόλαος  Δάσκαλος  Γ2
 Βέργος Κωνσταντίνος  Δάσκαλος  Δ1
 Παπαναστασίου Αστέριος  Δάσκαλος  Δ2
 Τσεχελίδου Φωτεινή  Δασκάλα  Ε1
 Ελευθεριάδης Θεόδωρος  Δάσκαλος  Ε2
 Κοτσίδης Χρυσόστομος  Δάσκαλος  Στ1
 Παππάς Λάζαρος  Δάσκαλος  Στ2
 Πετρόπουλος Περίανδρος  Δάσκαλος  Στ3
 Σεραφίδου Μελαχροινή  Δασκάλα Ειδικής Αγωγής
 Σιδηρόπουλος Δημήτριος  Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
 Κεχαγιά Ευτέρπη  Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
 Μπάρμπα Στυλιανή  Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
 Χανιώτη Ελένη  Καθηγήτρια Μουσικής
 Μπίρδα Ολυμπία  Καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας
 Παπαδοπούλου Σωτηρία  Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας
 Ρόιδου Αναστασία  Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας
 Υφαντίδου Ζωάννα  Καθηγήτρια Θεατρικής Αγωγής
 Βαρυτιμιάδης Νικόλαος  Καθηγητής Εικαστικών
 Κοσμίδης Εμμανουήλ  Καθηγητής Πληροφορικής