ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πλαστήρα Νικολάου 2, Ευκαρπία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 56429 Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2310 680 250

Τηλεομοιοτυπία: 2310 680 250

dimefkarp@sch.gr