Ενημερωτικό Δελτίο

Κυκλοφόρησε το δεύτερο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου "Landmarks and Momuments" που εκδίδεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius. Τα θέματα του τεύχους είναι: 5η Επιμορφωτική Συνάντηση στην Ιταλία Απονομή ευρωπαϊκής…