Εκπαιδευτικοί

Σχολικό έτος 2017-18

1

Λύτρας Νικόλαος

Διευθυντής

     2 Καπλάνη Γεωργία

Α1

3

Τσόκου Ευγενία

Α2

4

Ρουμελιώτου Όλγα

Β1

5

Κώστογλου Αναστάσιος

Β2

6

Παπαδάκης Δημήτριος

Γ1

7

Καραγκούνη  Αθηνά

Γ2

8

Κουνελάκης Κωνσταντίνος

Δ1

9

Αναστασιάδου Μαρία

Δ2  Υποδ/ντρια

10

Αγγελακίδου Έλσα

Ε1

11

Τσελεμπής Γιώργος

Ε2

12

Τερεζάκης Παντελής

Στ1

13

Σαλονικίδου Ράνια

Στ2

14

Μαρκίδου Κατερίνα

Αγγλικά

15

Κελλαρτζή Πολυτίμη

Αγγλικά

16

Πασχάλη Μαρίνα Γυμναστική

17

Λαλάγκα Λιάνα Γυμναστική

18

Κιννή Παρασκευή

Εικαστικά

19

Λασκαρίδου Ιωάννα Πληροφορική

20

Παπατζίκη Στεφανία

Μουσική

21

Κυράτσου Πηνελόπη Γαλλικά

22

Αγριανίδου Σάρρα Γερμανικά
23 Κωτσαλίδης Ηρακλής Ολοήμερο

24

Βλάχτσης Γιάννης

Ολοήμερο

25

Τάλλη Ιωάννα

Τμήμα Ένταξης

 

Σχολικό έτος 2013-14

1ο Δημοτικό Σχολείο

1

Βουδρισλής Νικόλαος

Διευθυντής

2

Καπλάνη Γεωργία

Α1

3

Πολυζωίδου Αθανασία

Α2

4

Κυρκάτση Αλίκη

Β1

5

Τσόκου Ευγενία

Β2

6

Βλάχτσης Γιάννης

Γ1

7

Βασιλειάδου Ευδοξία

Γ2

8

Καραγκούνη  Αθηνά

Δ1

9

Αγγελακίδου Έλσα

Δ2

10

Κωτσαλίδης Ηρακλής

Ε1

11

Σοϊλεμέζη Παρθενόπη

Ε2

12

Κώστογλου Αναστάσιος

Στ1

13

Τσελεμπής Γιώργος

Στ2

14

Σαλονικίδου Ράνια

Συμπλήρωση

15

Ουζούνη Μαρία

Συμπλήρωση

16

Μαρκίδου Κατερίνα

Αγγλικά

17

Πασχάλη Μαρίνα

Γυμναστική

18

Τερεζάκης Παντελής

Μουσική

19

Τριανταφυλλίδου Στυλιανή

Ολοήμερο

20

Σταφυλά Κυριακή

Ολοήμερο

21

Αγριανίδου Σάρρα

Γερμανικά

22

Αθανασιάδου Σοφία

Τμήμα Ένταξης

23

Παπαϊωάννου Χαράλαμπος

Τμήμα Ένταξης

 24  Ανδριτσοπούλου Γεωργία  Γαλλικά

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Σχολικό έτος 2012-13

Βουδρισλής Νίκος Διευθυντής
Ρουμελιώτου Όλγα Α1
Λαζαρίδου Ελπίδα Α2
Βασιλειάδου Ευδοξία Β1
Καπλάνη Γεωργία Β2
Καραγκούνη  Αθηνά Γ1
Αγγελακίδου Έλσα Γ2
Παπαβαρσάμη Βασιλική Δ1
Δημηροπούλου Ζωή Δ2
Κώστογλου Αναστάσιος Ε1
Τσελεμπής Γιώργος Ε2
Κωτσαλίδης Ηρακλής ΣΤ1- Υποδιευθυντής
Τσόκου Ευγενία ΣΤ2
Τερεζάκης Παντελής Μουσ.
Σαλονικίδου Ράνια Συμπληρ
Μαρκίδου Κατερίνα Αγγλικά
Πασχάλη Μαρίνα Γυμναστική
Βλάχτσης Γιάννης Ολοήμερο
Ροδίου Αναστασία Αγγλικά
Παπαδόπουλος Δημήτρης Γερμανικά
Γεωργή Παναγιώτα Συμπληρ & Ολοήμερο
Μανιατίδης Αθανάσιος Γυμναστική – Ολοήμερο
Πουλιόπουλος Κυριάκος Πληροφορική – Ολοήμερο

 

………………………………………………………………………………………………………….

Σχολικό έτος 2011-12

1ο Δημοτικό

1 Βουδρισλής Νίκος Διευθυντής
2 Βασιλειάδου Ευδοξία Α1
3 Καπλάνη Γεωργία Α2
4 Αγγελακίδου Έλσα Β1
5 Καραγκούνη  Αθηνά Β2
6 Γεωργή Παναγιώτα Γ1
7 Δημηροπούλου Ζωή Γ2
8 Ρουμελιώτου Όλγα Δ1
9 Κώστογλου Αναστάσιος Δ2
10 Κωτσαλίδης Ηρακλής Ε1, Υποδιευθυντής
11 Τσόκου Ευγενία Ε2
12 Βλάχτσης Γιάννης ΣΤ1
13 Τσελεμπής Γιώργος ΣΤ2
14 Τερεζάκης Παντελής Μουσ.
15 Κουνελάκης Κώστας Συμπληρ
16 Σαλονικίδου Ράνια Συμπληρ
17 Καρύπη Σεβαστή Συμπληρ & Ολοήμερο
18 Μαρκίδου Κατερίνα Αγγλικών
19 Πασχάλη Μαρίνα Φυσικής Αγωγής
20 Καλπακίδης Δημήτρης Ολοήμερο
21 Μπαλιάμης Κώστας Γερμανικών
22 Χρυσούλη Βασιλική Γαλλικών
23 Σαρηβασίλη Χριστιάνα ΕΒΠ
24 Ροδίου Αναστασία Αγγλικών
25 Καρράς Άρης Φυσικής Αγωγής

 

Βαρίτη Συρμαρία

Σχολιάστε