Μηνιαίο αρχείο: Ιανουάριος 2014

Ιαν 21 2014

widget παραγοντοποίηση


Χρησιμοποιήστε αυτό το widget για  να παραγοντοποιήσετε ένα πολυώνυμο  ή να κάνετε πράξεις

σε μια αλγεβρική παράσταση και να δείτε το τελικό αποτέλεσμα .

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.wolframalpha.com/widgets/gallery/view.jsp?id=c0179671a76976be0dc37a98c908fadb

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων