Μηνιαίο αρχείο: Μάιος 2013

Μαΐ 29 2013

Widget όριο συνάρτησης

Με αυτό το widget υπολογίζετε το όριο μιας συνάρτησης
α) Στην γραμμή Συνάρτηση Γράψτε την συνάρτηση που θέλετε
Προσοχή , άν η συνάρτηση αποτελείται απο πολλούς όρους τότε την βάζουμε σε παρένθεση
π.χ (e^x +2/x+3)
β) Στην γραμμή όριο στο γράψτε που θέλετε να βρείτε το όριο
για πλευρικά όρια βάζετε για παράδειγμα 3+ ή 7-
για συν άπειρο βάζετε +infinity
για πλήν απειρο βάζετε -infinity

http://www.wolframalpha.com/widgets/view.jsp?id=1dc6232519ed05ca304471370538d7d4

Μαΐ 26 2013

Widget Ορισμένο Ολοκλήρωμα

Ένα widget που υπολογίζει το ορισμένο ολοκλήρωμα μιας συνάρτησης

α) Συμπληρώστε την συνάρτηση που θέλετε να ολοκληρώσετε με λατινικούς χαρακτήρες
( π.χ x^3 ή 5x^-3+6x+4x^2 ή x+ lnx ή e^x – sqtx κ.τ.λ)
β) Συμπληρώστε τα άκρα
γ) Πατήστε υπολόγισε

και θα εμφανιστεί

α) η αριθμητική τιμή του ολοκληρώματος
β) Το ολοκλήρωμα ώς εμβαδόν
γ) Το αντίστοιχο αόριστο ολοκλήρωμα

 

Μαΐ 26 2013

Widget παράγωγος συνάρτησης

Είναι ένα widget στο οποίο συμπληρώνετε την συνάρτηση που θέλετε να ολοκληρώσετε με λατινικούς χαρακτήρες
( π.χ x^3 ή 5x^-3+6x+4x^2 ή x+ lnx ή e^x ή sqtx ( τετραγωνική ρίζα) ή 3 -1/x κ.τ.λ) πατάτε Submit
και υπολογίζει την παράγωγο της
αλλά και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την παράγωγο
( γράφημα , πεδίο ορισμού , και άλλα)

 

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων