Βιωματική μάθηση
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ και ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Με αφορμή τις συνεντεύξεις, ενότητα στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, οι μαθητές κάνουν ποιοτική έρευνα.

Διαδικτυακή συνέντευξη της Μένης Χατζηπαναγιώτου.
Αρθρογραφία με τη βιωματική καθοδήγηση της δημοσιογράφου, Αγαθής Παλαιογιώργου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ πολύ και τις ΔΥΟ!