Πρόγραμμα Αδελφοποίησης Ολιγοθέσιων Σχολείων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ

Στα πλαίσια της από κοινού δράσης του προγράμματος  με θέμα « Παρουσιάζω τον τόπο μου – Παρουσιάζω το σχολείο μου» πραγματοποιήθηκε η αδελφοποίηση  ολιγοθέσιων Σχολικών Μονάδων, από τρεις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας μας.To σχολείο μας αδελφοποιήθηκε με το 2/θέσιο Δημ. Σχολείου Λεονταρίου Βοιωτίας, καθώς και με το 1/Θ Πρότυπο – Πειραματικό Δημ. Σχολείο Πειραιά –Ράλλειο.

Αφού γνωρίσαμε  τους μαθητές των παραπάνω σχολείων, τους παρουσιαστήκαμε και παρουσιάσαμε τον τόπο μας, είχαμε σαν δραστηριότητα να τους αποστείλουμε τα ήθη και έθιμα αυτού, κατά την περίοδο του Πάσχα. Αφού τους στείλαμε πληροφορίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό με τα έθιμά μας, αναμένουμε και το δικό τους υλικό και ανυπομονούμε για τη συνέχιση της συνεργασίας και την ολοκλήρωση του προγράμματος.

 

Πιο συγκεκριμένα για το Πρόγραμμα , ο Σχολικός μας Σύμβουλος κ.Κ.Κλουβάτος αναφέρει στην ιστοσελίδα του:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

θέμα: «Παρουσιάζω τον τόπο μου – Παρουσιάζω το σχολείο μου»

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα;Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;Ποιο είναι το προτεινόμενο πλαίσιο δράσης;Ενδεικτικές δράσεις;Πού στοχεύει ένα τέτοιο πρόγραμμα;Ποιος είχε την αρχική πρωτοβουλία;Ποια σχολεία συμμετέχουν σε αυτή τη φάση;Πώς συντονίζεται το πρόγραμμα;

Πώς ξεκίνησε: H Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης ΠΕ & ΔΕ Στερεάς Ελλάδας, μέσω του οικείου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ, υλοποιώντας πρόταση Σχολικών Συμβούλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας απηύθυνε πρόσκληση συνεργασίας σε τέσσερις Περιφερειακές Δ/νσεις  Εκπ/σης ΠΕ & ΔΕ της χώρας μας που βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας, όπου και διαμορφώνονται διαφορετικές συνθήκες εκπαίδευσης.

Τι περιλαμβάνει: Περιλαμβάνει την «αδελφοποίηση» κατ’ αρχάς συγκεκριμένων ολιγοθεσίων Δημ. Σχολείων και την υλοποίηση στη συνέχεια  από κοινού εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες θα σχεδιαστούν στη βάση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

Προτεινόμενο πλαίσιο δράσης: Προτεινόμενο θέμα για υλοποίηση δράσεων είναι: «Παρουσιάζω τον τόπο μου – Παρουσιάζω το σχολείο μου». Η επικοινωνία και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να σχεδιαστούν στο πλαίσιο προγράμματος project που αφορά την τοπική ιστορία ή όποιου άλλου επιμέρους θέματος προταθεί. Στο πλαίσιο  ενός τέτοιου προγράμματος η επικοινωνία και η συνεργασία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε  τρία επίπεδα: επίπεδο σχολείου, (όλοι οι μαθητές  του σχολείου), επίπεδο τμήματος, (πχ  Α΄ή Γ΄-Δ΄) και σε ατομικό επίπεδο (κάθε μαθητής επικοινωνεί ηλεκτρονικά και ανταλλάσσει απόψεις με μαθητή /ές που έχει επιλέξει ).

Ενδεικτικές δραστηριότητες: Μικρές ομάδες μαθητών με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και των υπεύθυνων σχολικών συμβούλων επιλέγουν να συγκεντρώσουν στοιχεία και να παρουσιάσουν με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του τόπου τους (περιβάλλον, τοπικά προϊόντα, ήθη –έθιμα, αξιοθέατα, ιστορία, οικονομία, τρέχοντα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία κλπ). Την ίδια διαδικασία μπορεί να ακολουθήσουν με ηλεκτρονική επικοινωνία σε ατομικό επίπεδο. Παράλληλα,  ένα μέρος των δράσεων προτείνεται να αφορά και την παρακολούθηση διδασκαλιών ενός σχολείου από το άλλο, όπου αυτό καταστεί εφικτό.

Στόχευση: Να αμβλυνθούν πολλά από τα μειονεκτήματα των ολιγοθεσίων σχολείων που σχετίζονται με το διαφορετικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα, γεωγραφική θέση, μικρό αριθμό μαθητών κλπ, ανοίγοντάς τους «παράθυρα» πέρα από τον μικρόκοσμο του σχολείου τους, μέσα σε ένα πλαίσιο που τους προσφέρει πλούσιες εκπαιδευτικές  εμπειρίες με πολλαπλά παιδαγωγικά οφέλη.  Ταυτόχρονα, μια τέτοια προσπάθεια, που σε αυτή τη φάση έχει άτυπο και δοκιμαστικό περισσότερο χαρακτήρα,  μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός για περαιτέρω επέκταση αυτού του τρόπου εκπαίδευσης στα ολιγοθέσια σχολεία.

Υπεύθυνη του προγράμματος: Η Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ Στερεάς Ελλάδας, Δρ Ελένη Μπενιάτα, η οποία είχε και την αρχική πρωτοβουλία, είναι η Υπεύθυνη του προγράμματος.

Σχολεία που συμμετέχουν:

1/Θ   Δ.Σ. Κορωνίδας Νάξου (Ν. Αιγαίο)

1/Θ   Δ.Σ. Ηρακλειάς (Ν. Αιγαίο)

4/Θ    Δ.Σ. Ψίνθου Ρόδου (Ν. Αιγαίο)

3/Θ  Δ.Σ. Δαματριάς Ρόδου (Ν. Αιγαίο)

1/Θ  Δ.Σ. Αγράφων Ευρυτανίας

2/Θ Πρότυπο – Πειρ/κό Δ.Σ. Παν/μίου Πατρών

2/Θ Δ.Σ. Άσκρης Βοιωτίας

2/Θ Δ.Σ. Λεονταρίου Βοιωτίας

2/Θ Δ.Σ. Ξηρονομής Βοιωτίας

1/Θ Πρότυπο – Πειρ/κό Δ.Σ. Πειραιά –Ράλλειο

3/Θ Πρότυπο – Πειρ/κό Δ.Σ. Πειραιά –Ράλλειο

 

Συντονισμός προγράμματος: Σε κάθε μία από τις τέσσερις Περιφερειακές Δ/νσεις έχει οριστεί ένας συντονιστής για το πρόγραμμα.

Για τα σχολεία του Ν. Αιγαίου την ευθύνη του συντονισμού ανέλαβε ο Σχολ. Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Κυκλάδων, δρ Κων/νος Κλουβάτος.

Πηγή: 

http://klouvatos.mysch.gr/indexa.htm

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Μπορείτε να επισκεφθείτε τη Ιστοσελίδα των Ολιγοθέσιων Σχολείων μας στην εξής διεύθυνση:

http://iep.edu.gr/oligothesia/

και να δείτε τις δράσεις μας!

 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΘΙΜΑ 2/θέσιου Δ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΘΗΒΑΣ

Στις 28/04/2015 είχαμε τη χαρά να λάβουμε σχετικό υλικό με τα πασχαλινά έθιμα του χωριού Λεονταρίου Θήβας (γραπτές πληροφορίες, φωτογραφικό υλικο)! Βρήκαμε αρκετές ομοιότητες με τα δικά μας αλλά μάθαμε και πολλά νέα πράγματα για τα δικά τους έθιμα!

1o ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ONLINE ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Την Τετάρτη, στις 13/05/2015 είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά να παρακολουθήσουμε ζωντανά το 1ο διαδικτυακό μάθημα φυσικών επιστημών σε απευθείας μετάδοση από το εργαστήριο του Καθηγητή Φυσικής και Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Τεχνολογιών του Τομέα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντή του ομώνυμου Εργαστηρίου (1993-σήμερα), κ. Γ. Καλκάνη. Συνδεθήκαμε όλα τα Σχολεία που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αδελφοποίησης Ολιγοθέσιων Σχολείων και παρακολουθήσαμε επίδειξη πειραμάτων Φυσικής και συγκεκριμένα της ενότητας του Ηλεκτρισμού από τους βοηθούς του καθηγητή.  Η εμπειρία της διαδικτυακής επικοινωνίας θα μας μείνει αξέχαστη!

Δείτε εικόνες από την Τηλεδιάσκεψη:

20150512_100748 jkjhkj jb 201- Αντίγραφο 20150513_101150 20150512_101148 20150512_100925

 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Στις 14/05/2015 λάβαμε και τις επιστολές γνωριμίας από τα παιδιά του Λεονταρίου Θήβας για να γνωριστούμε καλύτερα. Στις επιστολές αυτές οι μαθητές μας μίλησαν για την οικογένειά τους, τα αγαπημένα τους μαθήματα και αθλήματα, τους αγαπημένους τους φίλους και ήρωες και μας έκανα από μία ζωγραφιά! Οι μαθητές εξέφρασαν επίσης την επιθυμία να επικοινωνήσουμε και μέσω Skype για να ειδωθούμε! Μία πρόταση που μας βρήκε απόλυτα σύμφωνους!

2ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ (ONLINE) ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΣΤΡΑ, ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ»

Το δεύτερο διαδικτυακό μάθημα online πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 05/06/15 απευθείας από το Διευθυντή του Πλανητάριου, ( Ιδρύματος Ευγενιδίου) κ. Μάνο Κιτσώνα έπειτα από διαμεσολάβηση του ΙΕΠ αποκλειστικά για εμάς τα Ολιγοθέσια! Η παρουσίαση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ο κ. Κιτσώνας έλυσε με προθυμία όλες τις απορίες μας γύρω από τους πλανήτες και τα άστρα!

Ακολουθούν εικόνες από την παρουσίαση..

20150605_114013     2 20150605_104341     22

lanites    planet2 pan3   pl4

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ

Η αδελφοποίησή μας με τα Ολιγοθέσια του Λεονταρίου Θήβας και του Ράλλειου Πειραιά μας ενέπνευσαν να δημιουργήσουμε και να τους αποστείλουμε αφίσες για αυτή μας τη γνωριμία! Δείτε τις!

afisa2   afisa1

και η αφίσα που λάβαμε από το 2/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λεονταρίου Θήβας!

IMG_1754