Μαΐ 12 2018

Οργανικά κενά, δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης από μετάθεση, με βελτίωση ή με ορ. τοποθέτηση

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων προτίμησης  από Δευτέρα  14 έως Παρασκευή 18 Μαϊου 2018

Τρόποι υποβολή δηλώσεων προτίμησης  α) με FAX (2661038119), β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dide.ker.sch.gr),  γ) αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΙΔΕ Κέρκυρας ή δ) ταχυδρομικώς (σε χρόνο ώστε να έχει παραληφθεί από την υπηρεσία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής)

ΟΔΗΓΙΕΣ: Όσοι έχουν έρθει με μετάθεση και όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ πρέπει να υποβάλουν δήλωση προτίμησης, διαφορετικά είναι πιθανό να τοποθετηθούν σε θέσεις εκτός προτίμησης (εφόσον υπάρχουν). Οι αιτούντες βελτίωση θέσης, αν δεν ενδιαφέρονται για κανένα από τα ανακοινωμένα ή τα πιθανα* κενά και δεν υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων, παραμένουν στην οργανική τους θέση. Αν υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων αλλά τοποθετηθούν στις προτιμήσεις τους άλλοι εκπ/κοί με περισσότερα μόρια, δεν τοποθετούνται σε θέσεις εκτός προτίμησης και παραμένουν επίσης στην οργανική τους θέση.  Αν κάποιος έχει εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση που δε φαίνεται στον πίνακα ή διαπιστώσει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα στη μοριοδότησή του, θα επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα στη ΔΔΕ Κέρκυρας. (τηλ.: 26610-48877, Κ. Μπελέρχας).

*Μπορεί κάποιος να δηλώσει προτιμήσεις από τα κενά που έχουν ανακοινωθεί, καθώς και από τα πιθανά κενά (οι θέσεις των εκπαιδευτικών που ζητούν βελτίωση και φαίνονται στο πίνακα: αν μετακινηθεί κάποιος και προκύπτει κενό στο σχολείο, τότε η θέση του δίνεται σε άλλον, εφόσον έχει δηλωθεί στις προτιμήσεις). Μπορεί να δηλωθούν μόνο τα κενά ή μόνο τα πιθανά ή συνδυασμός και των δύο με όποια σειρά επιθυμεί ο δηλών (πχ 1ο ένα πιθανό κενό, 2ο ένα κενό, 3ο ένα κενό, 4ο ένα πιθανό κενό κοκ)

 

Παρατηρήσεις για τον πίνακα μοριοδότησης θα βρείτε στη κορυφή του πίνακα

Παρατηρήσεις για τον πίνακα κενών θα βρείτε στο κάτω μέρος του πίνακα

Παρατηρήσεις για τον τρόπο δήλωσης των κενών θα βρείτε στο έντυπο της αίτησης

 

Πίνακας οργανικών κενών

Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών από Μετάθεση, για Βελτίωση-Οριστική τοποθέτηση

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2018-19

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οργανικά κενά, δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης από μετάθεση, με βελτίωση ή με ορ. τοποθέτηση

Μαΐ 10 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών του 1ου Λυκείου Κέρκυρας

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

Προκήρυξη Εκδρομής

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών του 1ου Λυκείου Κέρκυρας

Μαΐ 08 2018

Ανακοινοποίηση στο ορθό: Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για κατάθεση προσφορών ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών της Α’ τάξης του 2ου Λυκείου στα Γιάννενα.

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

Πρόσκληση

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοινοποίηση στο ορθό: Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για κατάθεση προσφορών ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών της Α’ τάξης του 2ου Λυκείου στα Γιάννενα.

Μαΐ 04 2018

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για κατάθεση προσφορών ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών της Α’ τάξης του 2ου Λυκείου στα Γιάννενα.

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

Πρόσκληση

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για κατάθεση προσφορών ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών της Α’ τάξης του 2ου Λυκείου στα Γιάννενα.

Απρ 30 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών του 5ου Γυμνασίου Κέρκυρας

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

Πρόσκληση

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών του 5ου Γυμνασίου Κέρκυρας

Απρ 27 2018

Πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης

Όσοι έχουν δηλώσει συνυπηρέτηση στην Κέρκυρα αλλά δεν υπάρχει η ένδειξη «ΝΑΙ» στο οικείο πεδίο, πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση ώστε να προσμετρηθούν τα μόρια. Η βεβαίωση μπορεί να προσκομιστεί οποιαδήποτε στιγμή, μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας που θα οριστεί από το ΠΥΣΔΕ για κατάθεση δήλωσης προτιμήσεων σχολείων, οπότε και θα ανακοινωθεί ο τελικός αναμορφωμένος πίνακας. Για ενστάσεις, πληροφορίες, διευκρινίσεις για τη μοριοδότηση και λοιπά στοιχεία του πίνακα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη ΔΔΕ με οποιονδήποτε τρόπο ή τηλεφωνικά στο 2661048877 (Κ. Μπελέρχας)

Η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ προβλέπεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10/05/2018, με την οποία θα προσδιοριστούν τα κενά και θα οριστεί η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτιμήσεων

Ο πίνακας εδώ: Κατάλογος αιτήσεων Βελτίωσης – Οριστικής τοποθέτησης

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης

Απρ 24 2018

8ο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Συντάκτης: κάτω από Εκπαιδευτικοί

Δελτίο Τύπου.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 8ο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Απρ 23 2018

3ο Γυμνάσιο: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στα Ιωάννινα

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

Πρόσκληση

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 3ο Γυμνάσιο: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στα Ιωάννινα

Απρ 23 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 με πτυχίο νομικής στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 με πτυχίο νομικής στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Απρ 21 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής στα Ιωάννινα.

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

Πρόσκληση

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής στα Ιωάννινα.

« Προηγ - Επόμενα »