Ιούν 20 2018

Οργανικά κενά, δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης από μετάθεση, με βελτίωση ή με ορ. τοποθέτηση

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων προτίμησης  από Τετάρτη  20 έως Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Τρόποι υποβολή δηλώσεων προτίμησης  α) με FAX (2661038119), β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dide.ker.sch.gr),  γ) αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΙΔΕ Κέρκυρας ή δ) ταχυδρομικώς (σε χρόνο ώστε να έχει παραληφθεί από την υπηρεσία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής)

ΟΔΗΓΙΕΣ: Όσοι έχουν έρθει με μετάθεση και όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ πρέπει να υποβάλουν δήλωση προτίμησης, διαφορετικά είναι πιθανό να τοποθετηθούν σε θέσεις εκτός προτίμησης (εφόσον υπάρχουν). Οι αιτούντες βελτίωση θέσης, αν δεν ενδιαφέρονται για κανένα από τα ανακοινωμένα ή τα πιθανα* κενά και δεν υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων, παραμένουν στην οργανική τους θέση. Αν υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων αλλά τοποθετηθούν στις προτιμήσεις τους άλλοι εκπ/κοί με περισσότερα μόρια, δεν τοποθετούνται σε θέσεις εκτός προτίμησης και παραμένουν επίσης στην οργανική τους θέση.  Αν κάποιος έχει εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση που δε φαίνεται στον πίνακα ή διαπιστώσει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα στη μοριοδότησή του, θα επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα στη ΔΔΕ Κέρκυρας. (τηλ.: 26610-48877, Κ. Μπελέρχας).

*Μπορεί κάποιος να δηλώσει προτιμήσεις από τα κενά που έχουν ανακοινωθεί, καθώς και από τα πιθανά κενά (οι θέσεις των εκπαιδευτικών που ζητούν βελτίωση και φαίνονται στο πίνακα: αν μετακινηθεί κάποιος και προκύπτει κενό στο σχολείο, τότε η θέση του δίνεται σε άλλον, εφόσον έχει δηλωθεί στις προτιμήσεις). Μπορεί να δηλωθούν μόνο τα κενά ή μόνο τα πιθανά ή συνδυασμός και των δύο με όποια σειρά επιθυμεί ο δηλών (πχ 1ο ένα πιθανό κενό, 2ο ένα κενό, 3ο ένα κενό, 4ο ένα πιθανό κενό κοκ)

Πίνακας οργανικών κενών για μετ-βελτ-ορ. τοπ

Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών από Μετάθεση, για Βελτίωση-Οριστική τοποθέτηση

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2018-19-2

Παρατηρήσεις για τον πίνακα μοριοδότησης θα βρείτε στη κορυφή του πίνακα

Παρατηρήσεις για τον τρόπο δήλωσης των κενών θα βρείτε στο έντυπο της αίτησης

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οργανικά κενά, δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης από μετάθεση, με βελτίωση ή με ορ. τοποθέτηση

Ιούν 20 2018

Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων και άρση υπεραριθμιών

Το ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας, με την πράξη 19/20.06.2018, ανακοινώνει τον πίνακα με το χαρακτηρισμό υπεραρίθμων και άρση υπεραριθμιών. Οι τοποθετούμενοι σε νέα οργανική θέση οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα νέα σχολεία την τελευταία ημέρα του τρέχοντος διδακτικού έτους (Παρασκευή 29.06.2018)

Ο Πίνακας εδώ: Χαρακτηρισμός και τοποθετήσεις υπεραρίθμων

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων και άρση υπεραριθμιών

Ιούν 13 2018

Πίνακας οργανικών κενών – υπεραριθμιών (ανακοινοποίηση)

Πίνακας οργανικών κενών – υπεραριθμιών (ανακοινοποίηση ως προς τα στοιχεία του Γυμνασίου Λευκίμμης, του ΓΕΛ Αγρού, του Γυμνασίου Κασσιόπης και του Γυμνασίου Φαιάκων)

Πίνακας οργανικών κενών υπεραριθμιών 2018τροπ

 

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πίνακας οργανικών κενών – υπεραριθμιών (ανακοινοποίηση)

Ιούν 12 2018

Παραλαβή Πιστοποιητικών ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2017

Συντάκτης: κάτω από ΚΠΓ

Η υπηρεσία μας παρέλαβε σήμερα τα Πιστοποιητικά ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2017. Παρακαλούμε τους επιτυχόντες στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας α) να έρθουν αυτοπροσώπως ή β) να στείλουν τους νόμιμους κηδεμόνες ή εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή γ) να στείλουν τρίτα άτομα με εξουσιοδότηση θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», π.χ. από τα ΚΕΠ, και να παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραλαβή Πιστοποιητικών ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2017

Ιούν 08 2018

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ- ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ- ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 18/07-06-2018 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κρίση και άρση υπεραριθμιών (ΟΔΗΓΙΕΣ)

Πίνακας οργανικών κενών-υπεραριθμιών 2018 (Έχει τροποποιηθεί ως προς τους τεχνικούς κλάδους ΕΠΑΛ)

Αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για άρση υπεραριθμίας

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ- ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ- ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 18/07-06-2018 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ιούν 05 2018

Αιτήσεις αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ

Από το ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι θα γίνονται δεκτές αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ μέχρι τις 30/06/2018, με e-mail (mail@dide.ker.sch.gr),  ΦΑΞ (2661038119) ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΔΕ Κέρκυρας

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ αποσπασης κλπ.2018-19docx

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αιτήσεις αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ

Ιούν 05 2018

Ανακλήσεις τοποθετήσεων σε οργανικές θέσεις

Από το ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι με την πράξη 17/04-06-2018, ανακαλούνται οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών α) από μετάθεση, β) βελτίωση, γ) οριστική τοποθέτηση, που έγιναν με την πράξη 15/23-05-2018.

Η διαδικασία θα επαναληφθεί ύστερα από τις κρίσεις και τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών με νεώτερη ενημέρωση-ανακοίνωση από το ΠΥΣΔΕ.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακλήσεις τοποθετήσεων σε οργανικές θέσεις

Ιούν 01 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετακίνησης θεατρικής ομάδας 7ου Γυμνασίου & 4ου ΓΕΛ Κέρκυρας στο ΔΙΟΝ Πιερίας «Διεθνής Νεανική Συνάντηση Αρχαίου Δράματος, Μουσικής, Αθλητισμού Ολύμπια εν Δίω 2018 »

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

Πρόσκληση

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετακίνησης θεατρικής ομάδας 7ου Γυμνασίου & 4ου ΓΕΛ Κέρκυρας στο ΔΙΟΝ Πιερίας «Διεθνής Νεανική Συνάντηση Αρχαίου Δράματος, Μουσικής, Αθλητισμού Ολύμπια εν Δίω 2018 »

Μαΐ 23 2018

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις (πράξη 15/23.05.2018 του ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας)

Οργανικές τοποθετήσεις (πίνακας)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Οι αναγραφόμενοι στον πίνακα τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν με την πράξη 14/11.05.2018 του ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας ή δημιουργήθηκαν από τοποθετήσεις στις παραπάνω θέσεις. Δεν τοποθετούνται:  1) όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση προτιμήσεων 2) όσοι υπέβαλαν δήλωση  αλλά στα σχολεία που δήλωσαν είτε δεν υπάρχουν ούτε δημιουργήθηκαν κενά,  είτε τοποθετήθηκαν άλλοι εκπαιδευτικοί με περισσότερες μονάδες μετάθεσης. Επισημαίνεται ότι  σε περίπτωση μετακίνησης εκπαιδευτικού, δε δημιουργείται κενό στο σχολείο προέλευσης αν εκεί υπήρχε πλεόνασμα.
  • Λόγω αναπροσαρμογής των κενών στον κλάδο ΠΕ11, δεν έγιναν τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου, οι οποίοι και καλούνται, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν νέα δήλωση, βάσει των αναπροσαρμοσμένων κενών (σύμφωνα με τον πίνακα παρακάτω), μέχρι την Τετάρτη 30/05//2018. Αν δεν υποβληθεί νέα δήλωση, ισχύει η ήδη υποβληθείσα.
  • Οι αποφάσεις τοποθετήσεων θα εκδοθούν απο το Δ/ντή της Περιφερειακή Δ/νσης Εκπ/σης

Πίνακας κενών ΠΕ11

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2018-19

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις (πράξη 15/23.05.2018 του ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας)

Μαΐ 15 2018

Κενά για οργανικές τοποθετήσεις (2η ανακοινοποίηση)-Πίνακας μοριοδότησης (ανακοινοποίηση

2η ανακοινοποίηση του πίνακα οργανικών κενών (πρόσθεση κενού ΠΕ05 στο Γυμνάσιο Παξών)

Πίνακας μοριοδότησης (ΠΕ11: διόρθωση στα μόρια των 2 τελευταίων)

Πίνακας κενών (ανακοινοποίηση2η)

Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών από Μετάθεση, για Βελτίωση-Οριστική τοποθέτηση

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κενά για οργανικές τοποθετήσεις (2η ανακοινοποίηση)-Πίνακας μοριοδότησης (ανακοινοποίηση

« Προηγ - Επόμενα »