Αυγ 29 2017

Λειτουργικά κενά-αιτήσεις τοποθέτησης-οδηγίες (ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας 30/08/2017)

Επικαιροποίηση-συμπλήρωση ανάρτησης της 29ης Αυγούστου 2017

Λειτουργικά κενά 2017-18 (Προσωρινός πίνακας)

Σχολεία-ΔΕ-Κέρκυρας

Αίτηση-δήλωση προτιμήσεων λειτουργικών κενών

Τα λειτουργικά κενά του πίνακα ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, αφού επικαιροποιηθούν ύστερα από τις σχετικές αναφορές των διευθυντών των σχολικών μονάδων στη 01/09/2017

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων καλούνται να εφαρμόσουν την εγκύκλιο 136504/Ε1/11-08-2017 του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς» και αυθημερόν (01/09/2017) να ενημερώσουν όσους δεν έχουν καμία ανάθεση διδακτικών ωρών ότι θα χρειαστεί να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο, συνεπώς συνιστάται να υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων. Επίσης να ενημερώσουν όσους έχουν λιγότερες από 12 ώρες για τη δυνατότητα της κατά προτεραιότητα μετακίνησής τους σε άλλο σχολείο με πλήρες λειτουργικό κενό ή της μερικής μετακίνησή τους για συμπλήρωση ωραρίου.

Στα λειτουργικά κενά του πίνακα θα τοποθετηθούν

α) με ή χωρίς αίτησή τους όσοι δεν έχουν καθόλου διδακτικό ωράριο,

β) με αίτησή τους όσοι (με οποιοδήποτε καθεστώς ανάθεσης) έχουν λιγότερες από 12 ώρες στο σχολείο τους και επιθυμούν μετακίνηση σε πλήρες κενό άλλου σχολείου

γ) με ή χωρίς αίτησή τους όσοι βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ

δ) με αίτησή τους όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ

ε) με ή χωρίς αίτησή τους όσοι έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ

Προηγούνται όλων οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδική κατηγορία (πλην πολυτέκνων) και ακολουθούν οι των κατηγοριών α) και β) συγκρινόμενοι όλοι μαζί, κατόπιν της κατηγορίας γ) και τέλος των κατηγοριών δ) και ε) συγκρινόμενοι όλοι μαζί

Δεν εμφανίζονται οι κλάδοι στους οποίους μέχρι στιγμής δε διαπιστώνεται η ύπαρξη λειτουργικών κενών.

Οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί ισχύουν (δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των προτιμήσεων), όπως και όσες έχουν υποβληθεί για συμπλήρωση ωραρίου (σε ολιγόωρα κενά ή και για μερική κάλυψη πλήρων κενών, εφόσον αυτά παραμείνουν ακάλυπτα). Δε θα γίνουν δεκτές νέες αιτήσεις εκπαιδευτικών της κατηγορίας δ), διότι γι’ αυτούς είχε δοθεί προθεσμία που έληξε στις 30/06/2017 χωρίς περιορισμό στον αριθμό προτιμήσεων. Οι εκπαιδευτικοί όλων των άλλων κατηγοριών μπορούν να υποβάλουν ή να τροποποιήσουν ήδη υποβληθείσα αίτηση μέχρι τη Δευτέρα 04/09/2017 και ώρα 11:00

Οι εκπαιδευτικοί των κοινών με την Α/θμια εκπ/ση κλάδων(ΠΕ05, 06, 07, 08, 11, 16, 19/20) μπορούν στην ίδια προθεσμία να υποβάλουν αίτηση για διάθεση στην Α/θμια εκπ/ση Κέρκυρας. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης, ολικά ή μερικώς, του υποχρεωτικού ωραρίου, μπορεί ο εκπ/κός να διατεθεί στην Α/θμια και χωρίς αίτησή του.

Εκ του ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας από τη συνεδρίαση της 30ής Αυγούστου 2017

Πληροφορίες: Κ. Μπελέρχας, τηλ. 2661048877

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Λειτουργικά κενά-αιτήσεις τοποθέτησης-οδηγίες (ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας 30/08/2017)
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.