Ιούλ 24 2017

Αναμορφωμένος τελικός αξιολογικός πίνακας τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας-Δηλώσεις προτιμήσεων

Ο πίνακας έχει αναμορφωθεί κατά τη μοριοδότηση της υποψήφιας Παγκράτη Παρθενόπης και κατά  τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων από τον αριθμό 28 έως και τον αριθμό 38 (νέα σειρά κατάταξης της ιδίας)

 

Αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποψηφίων υποβάλλονται την Τρίτη 25/07/2017 και μέχρι ώρα 14.00:

-αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στα γραφεία της ΔΔΕ Κέρκυρας

-με fax από Δημόσια Υπηρεσία ή ΚΕΠ στο 2661038119

 

Αναμορφωμένος τελικός αξιολογικός Πίνακας τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών 2017

Δήλωση-προτιμήσεων-διευθυντικών-θέσεων (έντυπο)

Κατάλογος προκηρυγμένων θέσεων: ΔΔΕ Κέρκυρας_λίστα σχολείων

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναμορφωμένος τελικός αξιολογικός πίνακας τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας-Δηλώσεις προτιμήσεων
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.