Δείτε τον Μισθό σας

Υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Διευθυντής : Δημητρέλλος Βασίλειος  ΠΕ04.02
Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων Γενικής Εκπαίδευσης: Αγγελόπουλος Νικόλαος ΠΕ01
Διεύθυνση: Μανω
λοπούλου 31 (Διοικητήριο) – 27100 Πύργος
τηλ. κέντρο:
26213 60560
FAX : 2621360563-4
Ε-mail: dideilei@sch.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δ.Δ.Ε.