Ο εναλλακτικός δικτυακός τόπος της ΔΔΕ Φλώρινας

Βρίσκεστε στον εναλλακτικό δικτυακό τόπο της ΔΔΕ Φλώρινας ο οποίος χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο πρωτεύων δικτυακός τόπος (http://dide.flo.sch.gr) βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή παρουσιάζει δυσλειτουργία.