29-3-2018 Παράταση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις μέχρι 30-3-2018.

Δελτίο Τύπου παραταση ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 2018-1

28-3-2018 Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών 2018-2019.

27-3-2018 Έντυπο αμοιβαίων μετάθεσεων.

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 10/4/2018. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 190079/Ε2/6-11-2017 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β’.

Επισημαίνεται ότι οι αμοιβαίες μεταθέσεις θα πραγματοποιηθούν στους νέους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού όπως ορίζονται στο άρθρο 29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/2-3-2018).

27-3-2018 Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ.

Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 09_26-3-2018

27-3-2018 Ημερίδα_’Η αξία και ο κοινωνικός ρόλος του θεσμού της Μαθητείας των ΕΠΑΛ’, Χαλκίδα, Τετάρτη 28-3-2018.

Πρόσκληση Μαθητείας 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΧΑΛΚΙΔΑ

27-3-2018 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. 2018.

26-3-2018 Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαϊου 2018.

22-3-2018 Πράξη ΠΥΣΔΕ 8/21-3-2018.

Διαθέσεις

20-3-2018 Τροποποίηση τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.

πράξη 36_19-03-2018 ΚΥΖΕΡΙΔΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ