7-12-2018 Ενισχυτική διδασκαλία σχολικού έτους 2018-2019_Κατανομή ειδικοτήτων και κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΩΡΩΝ 2018-2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2018-2019 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΥΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ