13-6-2017 Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Δντών/ντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Ευβοίας.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΚ ΕΥΒΟΙΑΣ

Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία Δ/νση, τόσο κατά της μη αποδοχής της υποψηφιότητας, όσο και για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων, θα γίνονται δεκτές από 13/6/2017 έως και 15/6/2017.

13-6-2017 Εισαγωγή υποψηφίων στην Πυροσβεστική και στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.

12-6-2017 Αποσπάσεις σε Πειραματικά & Πρότυπα σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018.

6-6-2017 Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 7_31-5-2017.

Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 07_31-05-2017

1-6-2017 Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΠΕΘ 2017-2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2017-2018_με ΑΔΑ

1-6-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ευβοίας_Ανακοινοποίηση.

31-5-2017 Αναδημοσίευση πινάκων μοριοδότησης μετά τις μεταθέσεις.

22-05-2017 Σχετικά με τις άδειες άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

4309.19-05-2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

22-05-2017 Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

H με αριθμό πρωτ. Φ.350/40/83818/Ε3/19-5-2017 Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα “Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ»:  Υ.Α. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ