26-1-2018 Εκδήλωση με θέμα : ‘Η μαθητεία ως μέσο ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητών και η ένταξή τους στην επαγγελματική ζωή’, Χαλκίδα, 31-1-2018.

26-1-2018 Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 23-1-2018.

Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 2_23-1-2018

25-01-2018 Σεμινάριο Φυσικών Επιστημών

25-1-2018 Τροποποίηση τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.

Πράξη 9_25-01-2018 ΠΔΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟ-ΔΙΑΘΕ ΜΠΟΣΝΑΚΗ

24-1-2018 Τροποποίηση τοποθετήσεων και διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

πραξη 8_24-01-2018 ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

24-1-2018 Διαθέσεις εκπαιδευτικών.

ΠΡΑΞΗ 2_23-01-2018

12-1-2018 Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΤΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ 11-01-2018

12-1-2018 Λήξη διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.

ΛΗΞΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΕ 18.03

11-1-2018 Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών_Ανακοινοποίηση στο ορθό.

Ανακοινοποίηση _ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 10-01-2018 ΚΡΑΤΙΚΟΥ