Σχολικές Δραστηριότητες

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κριεζή 16, 34100, Χαλκίδα, e-mail:  grsd AT dide.eyv.sch.gr (όπου ΑΤ αντικαταστήστε με  @)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ , ΠΕ12-01

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. E.A.Π

Τηλ. 2221352-935 

Αντικείμενα του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων αποτελούν:

  • Η Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση
  • Η Αγωγή Υγείας
  • Τα Πολιτιστικά Θέματα

 Πιο συγκεκριμένα ο Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων:

  • Ενημερώνει τους Εκπ/κούς και τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες υλοποίησης σχολικών δραστηριοτήτων σχετικές με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Αγωγή Υγείας και τα Πολιτιστικά Θέματα σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.
  • Λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής. Επισκέπτεται τις σχολικές μονάδες και οργανώνει συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών, ημερίδες ή σεμινάρια, με σκοπό την ενημέρωση τους σε ό,τι αφορά την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Αγωγή Υγείας και τα Πολιτιστικά Θέματα στην εκπαίδευση.
  • Βοηθά τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό των Σχολικών Δραστηριοτήτων, (διαδικασίες έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων, υποστήριξη, θεματολογία) ενθαρρύνοντας καινοτόμες προσεγγίσεις και τους υποστηρίζει με εποπτικό υλικό, φορείς συνεργασίας, βιβλιογραφία κ.α.. 
  • Ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για επιστημονικές συναντήσεις, σεμινάρια και ημερίδες του τομέα ευθύνης του.
  • Οργανώνει  και υλοποιεί ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια, σχετικά με θέματα που αφορούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Αγωγή Υγείας και τα Πολιτιστικά Θέματα.
  • Συντονίζει δράσεις παρουσιάσεων /εκδηλώσεων των εργασιών των σχολείων του νομού στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
  • Τέλος και ειδικά για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες συνεργασιών με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) της περιφερειακής Διεύθυνσης στην οποία ανήκουν, όπως και για τις δυνατότητες παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος σε άλλα Κ.Π.Ε..