ΠΥΣΔΕ

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Εύβοιας συγκροτείται σύμφωνα με την  Φ.Αποφ/404/ 19-01-2017  (6ΙΜΖ4653ΠΣ-ΠΚΔ) απόφαση  ως εξής:

Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)  ΕΥΒΟΙΑΣ
Κριεζή 16, 34132, Χαλκίδα, e-mail: mailΑΤdide.eyv.sch.gr (όπου ΑΤ προσθέστε @)
τηλ:  2223152929,  FAX (2221075235)
Πρόεδρος Κυριτσόπουλος, Δημήτριος ΠΕ11     Αναπληρωτής του: Κατσάνος Ιωάννης, ΠΕ17.03
Αντιπρόεδρος & Τακτικό Μέλος Κοτρόζου Αικατερίνη, ΠΕ04.01 Aναπληρώτρια της: Γρύψα Αικατερίνη, ΠΕ 02
Τακτικό Μέλος  Τζελφέ-Ανέστη Σωτηρία, ΠΕ15 Αναπληρωτής της: Μπανταβής Γεώργιο, ΠΕ07
Τακτικό Αιρετό Μέλος Τουλούμη Δημήτριο, ΠΕ11.
Τακτικό Αιρετό Μέλος   Καπενεκάς Γεώργιο, ΠΕ19,  Αναπληρωματικό αιρετό μέλος: Αλεξίου Ιωάννης, Πε03.
Γραμματέας του Συμβουλίου Πίγκου Ευαγγελία, Διοικητικός Υπάλληλος κλάδου ΤΕ1, Αναπληρώτρια: Καχριμάνη Ελένη, Διοικητικός Υπαλληλος κλάδου Τηλ. επικοινωνίας: 22210-85809 και 2221352929

 Κατά τη συζήτηση θεμάτων σχολείων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης ορίζονται ως αιρετά μέλη οι εξής εκπρόσωποι:

α) Του συνδέσμου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων

β) Της ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), ως εξής:

Α) Για θέματα Ιδιωτικών Σχολείων

Κυράνας Νίκος,  ως τακτικό αιρατό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο.

2.Χατζηβέης Γεώργιος ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος τον κ. Μαγκλάρα Χρήστο.

Β) ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Κουρουτός Μιχάλης, ΠΕΟ3, ως τακτικό μέλος και αναπληρωματικό μέλος τον κ. Χριστόπουλος Γεώργιο, ΠΕ70

2. Γούλας Αλέκος, ΠΕ07, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την κα. Κωστούση Ευγενία,  ΠΕ11.