Ψηφίο – παλαιότερα τεύχη του περιοδικού μας

ΨηφίοΨΗΦΙΟ

Ένα ενημερωτικό δελτίο του Κε.Πλη.Νε.Τ Εύβοιας για την Πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ

  1. ΨΗΦΙΟ-Νοέμβριος_2007
  2. ΨΗΦΙΟ-Δεκέμβριος_2007
  3. ΨΗΦΙΟ-Μάιος_2007
  4. ΨΗΦΙΟ-Ιούνιος_2007
  5. ΨΗΦΙΟ-Νοέμβριος_2008
  6. ΨΗΦΙΟ-Φεβρουάριος_ 2008
  7. ΨΗΦΙΟ-Απρίλιος_2008
  8. ΨΗΦΙΟ-Ιούνιος_2008
  9. ΨΗΦΙΟ-Φεβρουάριος_2009
  10. ΨΗΦΙΟ-Δεκέμβριος_2009