8-12-2017 Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολ. έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 Ν.Ημισφαιρίου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

7-12-2017 Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει αιτήσεις μετάθεσης κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε το διαβιβαστικό (αρχείο σε μορφή .pdf) Κατεβάστε τους σχετικούς Πίνακες Μορίων (αρχείο σε μορφή .zip)