12-10-2017 Ανακοινοποίηση_Τοποθετήσεις- Διαθέσεις -Αποσπάσεις.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Α ΕΥΒΟΙΑΣ 10-10-2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Α ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Β ΕΥΒΟΙΑΣ

11-10-2017 Πράξη ΠΥΣΔΕ 22_10-10-2017.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Α ΕΥΒΟΙΑΣ 10-10-2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Β ΕΥΒΟΙΑΣ 10-10-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ Α ΕΥΒΟΙΑΣ 10-10-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ Β ΕΥΒΟΙΑΣ 10-10-2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Α ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Α ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Β ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Αναπληρωτές Διευθυντές, Ιδιωτικό έργο, Μεταπτυχιακά, Μονιμοποιήσεις