24-7-2017 Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων υποψηφίων Διευθυντών/τριών.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΤΡΙΩΝ Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε. Ευβοίας, αυτοπροσώπως ή με fax (2221075235) έως και την Τρίτη 25-7-2017. (σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης με fax, παρακαλούμε επιβεβαιώστε για την παραλαβή της στο τηλ. 2221085809)