14-5-2018 Χαρακτηρισμός οργανικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών_Ανακοινοποίηση.

Ανακοινοποίηση στο ορθό του πίνακα με τον χαρακτηρισμό των οργανικά υπεραρίθμων στο Γυμνάσιο Βασιλικού κλ. ΠΕ02.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 15