10-5-2018 Χωροταξική κατανομή των μαθητών των Δημοτικών σχολείων στα Γυμνάσια και εγγραφές στην Α’ τάξη των Γυμνασίων.

Χωροταξικό Γυμνασίων