8-5-2018 Οργανικά κενά και ρύθμιση υπεραριθμιών_Ανακοινοποίηση στο ορθό στον Πίνακα Α1.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΚΕΝΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ Α1_-2018-19

Ανακοινοποίηση στο ορθό του Πίνακα Α1 για υπεραριθμίες ως προς τον κλ. ΠΕ06.

(οι υπόλοιποι πίνακες ισχύουν ως έχουν)