7-5-2018 Εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης, Χαλκίδα, 8-5-2018.

Ημέρα της Ευρώπης