13-04-2018 Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων Ε.Ε.Π. (Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) και Ε.Β.Π. (Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού) για το διδακτικό έτος 2018-2019