29-3-2018 Παράταση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις μέχρι 30-3-2018.

Δελτίο Τύπου παραταση ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 2018-1