27-3-2018 Ημερίδα_’Η αξία και ο κοινωνικός ρόλος του θεσμού της Μαθητείας των ΕΠΑΛ’, Χαλκίδα, Τετάρτη 28-3-2018.

Πρόσκληση Μαθητείας 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΧΑΛΚΙΔΑ