1-3-2018 Ενημερωτική εκδήλωση- Ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Χαλκίδα, Τρίτη 6-3-2018.

Ενδοσχολική βία