22-2-2018 Βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ11, Δροσιά Χαλκίδας, Πέμπτη 1-3-2018.