13-2-2018 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας_πολυήμερη στην Καλαμάτα_στις 19-4-2018.

19-4-2018 1o Γυμνάσιο Χαλκίδας_στην Καλαμάτα