13-2-2018 Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Πράξη 17_13-02-2018 ΚΡΑΤΙΚΟΥ και ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΕΠΑΛ