12-2-2018 Γυμνάσιο Ν.Λαμψάκου_πολυήμερη στο Νυμφαίο Φλώρινας_στις 23-2-2018.

23-2-2018 Γυμνάσιο Ν.Λαμψάκου_στο Νυμφαίο Φλώρινας