24-1-2018 Τροποποίηση τοποθετήσεων και διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

πραξη 8_24-01-2018 ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ