7-12-2017 Ανακοινοποίηση στο ορθό τοποθέτησης & διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

πράξη 115_6-12-2017 ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 7-12-2017