7-12-2017 Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει αιτήσεις μετάθεσης κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε το διαβιβαστικό (αρχείο σε μορφή .pdf)

Κατεβάστε τους σχετικούς Πίνακες Μορίων (αρχείο σε μορφή .zip)